Homilie okolicznościowe

Za radą poety...

26/08/12 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Bóg miłuje się nad nami, ukazuje nam pogodne oblicze, obdarza nas swym błogosławieństwem, a ziemia wydaje swe owoce. Święty Paweł Apostoł, świadom tych darów pouczał swego umiłowanego ucznia, Tymoteusza: Mając żywność i odzienie, i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni.