Homilie okolicznościowe

Zaprowadził ich na górę (6 VIII)

07/08/12 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Prorok Daniel zapowiada wieczne panowanie Syna Człowieczego. Jest to obraz tego, co będzie udziałem Mesjasza. Ukazana została chwała, która należy się tylko samemu Mesjaszowi, oraz królestwo, które nie ulegnie zagładzie. Święty Piotr zaś potwierdza swym autorytetem, że nauka otrzymana od samego Jezusa jest prawdziwa. Taki sam jest wybór drogi życiowej opartej na Jezusie. Porównuje On nauczanie apostołów do świecącej lampy.