Pierwszy piątek

Trzeba opuścić swją komorę

02/07/12 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Wydarzenie w Kafarnaum jest niesamowite! Oto Jezus mówi do celnika Mateusza: Pójdź za Mną. On wstaje i idzie za Nim. Rozpoczyna nowe życie. W dowód wdzięczności i urządza ucztę, na którą zaprosił Jezusa i wielu spośród celników. Wszystkim daje do zrozumienia, że od chwili powołania jest już innym człowiekiem jego życie jest wypełnione przyjaźnią z Chrystusem.