Spotkanie Wspólnoty Różańcowej

Poruszajmy się w obrębie Boga

28/08/12 ks. Kazimierz Siemieński
Papież Grzegorz Wielki powiedział kiedyś w homilii: Aniołowie Boży, któ­rzy idą z wysłannictwem choćby w najdalsze zakątki, poruszają się zawsze w obrębie Boga. Zawsze mu towarzyszą. My także ilekroć bierzemy do rąk różaniec, poruszamy się w obrębie Boga, towarzyszymy Mu. Tylko ten, który Mu towarzyszy, poznaje Go i naprawdę potrafi dzielić się otrzymaną od Niego siłą, która go niesie.