CZYTANIA NA MAJ

Wtorek, 1 maja 2012

23/04/12 Danuta Stankiewicz
Trójca Święta wzorem apostolstwa