Polecamy
Przeciw banalizacji Jezusa
Gerhard Lohfink
KSIĄŻKA
44,90 zł 5,00 zł
10 niedziela okresu zwykłego

Komentarz Ojców Kościoła

11/06/12 ks. Marek Starowieyski
Żył tedy człowiek według Boga w raju, który był zarazem cielesnym i duchowym. Nie było bowiem osobnego raju cielesnego dla dóbr cielesnych i osobnego raju duchowego dla dóbr duchowych; innymi słowy, raju duchowego, w którym by się człowiek cieszył jedynie odczuciami wewnętrznymi, nie było bez raju cielesnego, w którym by miał tylko czucie zewnętrzne. Ze względu na jedno i drugie raj był w całości swej dwojaki. Ale oto ów pyszny, a przez to i zawistny anioł odwrócił się przez tęże pychę swą od Boga, zwrócił się zaś ku sobie i w jakiejś tyrańskiej wzniosłości swej wybierając nie własne poddaństwo, lecz uciechę z posiadania poddanych, stracił raj duchowy…