Polecamy
10 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe

05/06/12
Dom wewnętrznie skłócony nie będzie mógł się ostać
Słowo Boże wprawdzie dociera do ludzi, ale ponieważ zagłuszają je wytwory cywilizacji, nie ma siły ostać się w ich sercu i umyśle. Jednym z tych wytworów są mass media, które wprawdzie same w sobie są dobre, ale kierujący nimi wykorzystują ich olbrzymi wpływ na człowieka w celu pomnażania swych dóbr oraz zafałszowania chrześcijańskiej wizji świata.
Na przykład biblijny opis z Księgi Rodzaju dotyczący tajemnicy odkupienia, interpretowany jest często jako mit, który poszczególne religie przyjmują w zmienionych wersjach. W ten sposób szatan zostaje ukazany jako wytwór ludzkiej wyobraźni, a to już tylko krok do tego, aby uznać, iż on nie istnieje. Gdy takie tezy znajdą posłuch w jakimkolwiek domu, będzie on wewnętrznie skłócony. Zły duch próbuje sposób osłabić siłę wiary współczesnego człowieka. Jego rolą jest zdominować wolę człowieka. „Szatan nie oszczędza ciała lub zmysłów, ale kusi zmysły w celu zdominowania woli człowieka, ażeby, poprzez błąd bezbożności, osiągnąć większą władzę nad nim” (Augustyn).
Dlatego Chrystus przyszedł, aby pokonać szatana. Każdy dom, który przyjmie Jezusa wraz z Jego świętą Ewangelią, jest ostoją dla wszystkich ufających Bożemu miłosierdziu. Taki dom pełen jest błogosławieństwa i mocy Ducha Świętego.
 
„Kościół naszym domem”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
 
 

 

Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.