Polecamy
Stwierdzenie nieważności małżeństwa. Poradnik praktyczny
Jacques Vernay, Bénédicte Draillard
KSIĄŻKA
24,90 zł 8,00 zł
11 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe

13/06/12
Głośmy Ewangelię Królestwa!
 
Dwie przypowieści, jedna o plonie i druga o gorczycy opisują królestwo Boże tym razem przez podkreślenie kontrastu między małymi rozmiarami ziarna a obfitością żniwa lub krzewu. Siew polega na tym, że Jezus jako herold głosi ewangelię wielu mieszkańcom Galilei i Judei. Sieją także Jego uczniowie. Plonem są ci ludzie, którzy uwierzyli i stali się Jego naśladowcami. uczniami. Zmieniają się ich przekonania, pragnienia, cele i postawy. Żniwo opisuje uczniów Jezusa, którzy nie chowają się pod korcem. Bóg pociągnął do siebie wielu innych ludzi; są oni gotowi do odpowiedzenia Jezusowi na Jego wezwanie.
Nauka Jezusa rzuca wyzwanie powszechnym poglądom na temat sposobu, w jaki dojdzie do ustanowienia królestwa. Bóg jest suwerennym władcą i twórcą królestwa. To Jego moc powoduje, że ludzie słyszą, rozumieją, wierzą, wzrastają, radują się, wielbią Go i służą Mu.
Przez pewien okres czasu Jezus będzie przebywał na ziemi z ludźmi. A gdy ten czas minie, pozostawi swoich następców. Królestwo Boże zostanie założone przez powszechne i szerokie głoszenie ewangelii, jeśli zostanie przyjęta, królestwo nabędzie nowych obywateli.
 
Henryk Knapik, www.fbiblos.org
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.