Polecamy
5 niedziela wielkanocna

Sugestie programowe

30/04/12
Trwajcie we Mnie
Jan Apostoł poucza o doskonałej harmonii, która powinna być udziałem wierzących w Chrystusa. Jeśli sumienie im nic nie wyrzuca, to mogą liczyć na niezawodne wysłuchanie swych próśb. Mamy miłować czynem i prawdą. W ten sposób budujemy Kościół Boży. Uczymy się wciąż trwać w Chrystusie tak, jak w winnym krzewie trwa jego latorośl. Chrystus w przypowieści poucza, że chrześcijanie, którzy są rozdarci między pełnym zjednoczeniem ze swoim Mistrzem, a wymogami doczesności, nie mają nic wspólnego z winnicą Pana. Jezus jest pniem krzewu winnego, a wierzący w Niego są latoroślami.
Kto czuje się uczniem Chrystusa, jest aktywny w życiu swej parafii. Ci zaś, którzy należą do niej tylko na sposób zewnętrzny, osłabiają siebie i wspólnotę. Autentyzm życia wspólnotowego objawia się również w tym, że odpowiedzialny za parafię „ogrodnik” potrafi dbać o winnicę Pańską. „Jeżeli więc dobre twoje zasługi są darami Boga, Bóg nagradza twoje zasługi nie jako twoje zasługi, ale jako swoje dary” (Augustyn).
Wspólnota powinna także zadbać o „młode pędy”. Mogą nimi być nowo ochrzczeni, powracający na nowo do Kościoła, nawróceni. Dopiero bowiem co wyrastają z korzenia, którym jest Chrystus. Uczymy ich poznawać Kościół, miłować siebie, bliźnich, a nawet nieprzyjaciół. Niech ciągną ożywcze soki wiary.
 
„Kościół naszym domem”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.