Polecamy
Różaniec z Prymasem Tysiąclecia kard. Stefanem Wyszyńskim
ks. Jan Glapiak
KSIĄŻKA
5,00 zł 4,25 zł
6 niedziela wielkanocna
Homilia do młodzieży

Ideał miłości…

15/05/12 ks. Jacek Zjawin
Zacznijmy od Ewangelii. Dobra Nowina według św. Jana nie należy do łatwych w interpretacji tekstów Nowego Testamentu a mowa arcykapłańska Jezusa, z której pochodzi dzisiejszy fragment to gąszcz obrazów i porównań nakładających się na siebie i powracających w różnych formach. Skupmy się jednak na jednym zdaniu: To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem (J 15,12). Na pierwszy rzut oka nic nadzwyczajnego przykazanie miłości w nieco zmienionej formie. Już dzieci przygotowujące się do pierwszej komunii świętej recytują bez zająknięcia: Będziesz miłował Pana Boga swego… a bliźniego swego jak siebie samego. Ale czy zwróciliście uwagę na zmianę skali porównawczej? Jezus wyraźnie mówi, że mamy się kochać tak jak on nas ukochał. A w jaki sposób Jezus ukochał nas? Cała Ewangelia opisuje rozmaite formy Bożej miłości do człowieka: uzdrowienia, egzorcyzmy, rozmnożenie chleba, przemiana wody w wino... Momentem kulminacyjnym jest jednak śmierć Jezusa na krzyżu, co również w dzisiejszej Ewangelii podkreśla sam Jezus: Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich (J 15,13). A zatem mamy się kochać wzajemnie właśnie tak. Co to konkretnie oznacza?