Polecamy
6 niedziela wielkanocna
Homilia do dorosłych

Odkryć „świeżość” miłości Ojca

15/05/12 ks. Zbigniew Kosik
Kolejna wielkanocna niedziela staje się dla nas okazją, aby "odświeżyć" paschalne wydarzenia. Tak, jak w przypadku św. Piotra świadka Męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. W domu Korneliusza staje on wobec nowego powiewu działającego Ducha (Dz). Apostołowi oprócz zaskoczenia towarzyszy pokora; rozumie doskonale, że także dla pogan Boża miłość stoi otworem. Poznaje "świeżość" mocy Bożej, która od Wieczernika w Dniu Zesłania rozchodzi się, niczym fale po świecie, docierając do tych, których z pozoru nie powinno obejmować zbawienie. Takiego rozwiązania Apostoł nie przewidział. Przyszedł pouczyć, wyjaśnić wydarzenia, w których osobiście brał udział. Może w ten sposób chciał ukazać wszystkim obecnym Boże zamiary. Nie spodziewał się jednak, że wiatr z Wieczernika nagle wtargnie z impetem i przewróci całe jego dotychczasowe myślenie o zbawieniu. Ten, który przyszedł, aby pouczyć, sam został pouczony; aby przekonać, sam został przekonany; aby skłonić innych do wiary, sam zmuszony został do przekroczenia granic własnej wiary.