Polecamy
Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego... Kazania katechizmowe cz. I
ks. Piotr Ostański
KSIĄŻKA
20,00 zł 17,00 zł
6 niedziela wielkanocna
Homilia do dzieci

Pan Jezus uczy nas miłości czynu

15/05/12 bp Antoni Długosz
W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus (obraz) przypomina o najważniejszym zadaniu naszego życia: jest nim trwanie w miłości bezinteresownej, jaką ukochał nas Pan Jezus. Tę miłość pokazuje swoimi słowami oraz czynami. Nie dzieli ludzi na złych i dobrych, bogatych i biednych. Pozwala, by po Jego narodzinach pasterze jako najbiedniejsi z ludzi pierwsi Go odwiedzili (obraz). Zasiada do posiłku z celnikiem Zacheuszem (obraz), celnika Mateusza powołuje na apostoła. Przebacza grzechy ludziom, nie brzydzi się trędowatych, karmi chlebem głodnych ludzi (obraz). Pan Jezus jest własnością wszystkich ludzi. Każdego z nas Jezus powołuje do miłości. Bóg Ojciec okazuje nam miłość, gdy posyła na ziemię swego Syna Pana Jezusa, aby oddał życie za nas (obraz). Do takiej właśnie miłości czynu Pan Jezus nas powołuje. Jest to bezinteresowna miłość.