Polecamy
6 niedziela wielkanocna

Sugestie programowe

11/05/12
Trwajcie w miłości mojej
Drugie czytanie wprowadza w klimat Ewangelii. Ciągle aktualna jest miłość i wciąż jej nam brakuje. Jan Apostoł prosi, abyśmy miłowali się wzajemnie. To jest nauka Pana, który mówił swym apostołom: „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej”. Bóg raduje się z miłości, dlatego pragnie, aby ona zakrólowała w ludzkich sercach. Każdy człowiek, który miłuje i zachowuje Boże przykazania, jest przyjacielem Jezusa, co jest darem i łaską, jest znakiem wybrania. Miłość chrześcijańska obejmuje wszystkich ludzi.
Gdzie najlepiej można się nauczyć takiej miłości? Od samego Chrystusa. W rodzinie, która kocha w imię Jezusa. Wśród przyjaciół. Wielką łaskę mają te wspólnoty parafialne, które potrafią odczytać wszelkie swoje zadania, problemy do rozwiązania w aspekcie miłości. To są nasze zadania apostolskie wobec całego świata, który obserwuje nas, chrześcijan, i ocenia surowo. O wiele piękniej jest usłyszeć: „Patrzcie, jak oni się miłują”, niż „Patrzcie, jak oni się nienawidzą”. Przyjaźń i miłość są skutecznymi sposobami i darami w budowaniu cywilizacji miłości. „Wszystkie przykazania mają źródło tylko w miłości i wszystkie stanowią jedno przykazanie. […] Ten bowiem ma prawdziwą miłość, kto kocha przyjaciela w Bogu, a nieprzyjaciela ze względu na Boga” (Grzegorz Wielki).
 
„Kościół naszym domem”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce