Polecamy
Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego... Kazania katechizmowe cz. I
ks. Piotr Ostański
KSIĄŻKA
20,00 zł 17,00 zł
6 niedziela wielkanocna

Sugestie słuchacza

14/05/12 Anna Lipczyńska
Dobrze byłoby wskazać również to, że Bóg nie ma względu na osoby. Dar Ducha Świętego – Ducha Miłości – wylany jest na każdego, kto Go pragnie. „W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował”.