Polecamy
Boże Ciało
Homilia do dorosłych

Boże Ciało - tajemnica ofiarowania światu

08/06/12 ks. Dariusz Dąbrowski COr
Sław, języku, tajemnicę Ciała i najdroższej Krwi. Sław języku... ale jak? Co można powiedzieć o tajemnicy ofiarowanej światu, tej pamiętnej nocy przed Męką? Święta Eucharystia jest konsekwentną miłością Jezusa do ludzi, ponieważ przez nią świętość Boga spotyka się z grzesznością człowieka. Świat bez Eucharystii jest światem bez Chrystusa, bez Jego obecności. Tworzy pustkę.