Polecamy
Boże Ciało
Homilia do młodzieży

Na cztery strony świata

08/06/12 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Od samego początku wyznawcy jedynego Boga budowali ku Jego czci ołtarze. Czytamy o tym w dzisiejszą uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, czyli w Boże Ciało. Posługujemy się wyjątkami z Księgi Wyjścia ze Starego Testamentu. Autor zapisał, że u stóp góry Synaj Mojżesz zbudował ołtarz. Na nim dokonał rytu przymierza ludzi z Bogiem.