Polecamy
Rachunek sumienia dla młodzieży
Ks. Dariusz Madejczyk
KSIĄŻKA
2,50 zł 2,00 zł
Narodzenie św. Jana Chrzciciela

Komentarz Ojców Kościoła

25/06/12 ks. Marek Starowieyski
Pomyśl, cóż to musiał być za widok; mąż po trzydziestu latach przychodzący z pustyni, syn arcykapłana, pod każdym względem godny szacunku i nie potrzebujący żadnej z ludzkich rzeczy, mający Izajasza po swej stronie. Również on go popierał, ogłaszając go i mówiąc, że jest tym, którego przepowiedział, iż przyjdzie wołając i wszystko oznajmiając donośnym głosem na pustyni.