Polecamy
Pozostać w prawdzie Chrystusa. Małżeństwo i Komunia w Kościele katolickim Best
seller
pod red. Roberto Dodaro
KSIĄŻKA
28,00 zł 23,80 zł
Narodzenie św. Jana Chrzciciela

Sugestie programowe

13/06/12
Ręka Pańska była z nim
Izajaszowe nauczanie dotyczy prawdy o tym, że zbawienie dotrze aż po krańce ziemi. Prorok pragnie, aby wszyscy ludzie pojęli, jak wielkie dzieła przygotował Bóg tym, którzy uwierzą w imię Jego. Naucza nie tylko z wielką mądrością, ale z równie wielką siłą przekonania. W sprawie głoszenia słowa prorok Jan Chrzciciel jest podobny do Izajasza – z niezwykłą determinacją ogłasza chrzest nawrócenia całemu ludowi izraelskiemu. Tajemnica przyjścia Mesjasza stała się jawna właśnie dzięki niemu. I choć zbawienie jest już naszym udziałem, bo Jezus odkupił świat podczas swej męki na krzyżu, to nadal aktualne są słowa o nawróceniu.
Dom Elżbiety i Zachariasza był pełen modlitwy. Jako małżeństwo, mimo braku potomstwa, wciąż pozostawali w bliskości z Bogiem. Gdy zostali rodzicami, z tym większą ufnością i wiarą oddają się służbie Bogu. Jan miał więc doskonałe religijne wychowanie, a tym samym przygotował się do wypełnienia swego powołania na proroka.
Ogromnie ważne jest, aby w każdym domu stale był obecny Bóg – objawiający się w miłości domowników. Łatwiej wtedy odczytać i wypełnić swoje powołanie, niezależnie od tego, jakie ono będzie – do małżeństwa, stanu wolnego lub życia konsekrowanego, do kapłaństwa. Ewangelię trzeba głosić w każdym stanie.
 
„Kościół naszym domem”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.