Polecamy
Pozostać w prawdzie Chrystusa. Małżeństwo i Komunia w Kościele katolickim Best
seller
pod red. Roberto Dodaro
KSIĄŻKA
28,00 zł 23,80 zł
Trójcy Przenajświętszej
Homilia do dorosłych

Jak jest przedziwne imię Twoje Panie

03/06/12 ks. Piotr Winkler
Cóż wiemy o Trójcy Przenajświę­tszej? Sam Chrystus poucza nas, że prócz Boga Ojca, On sam jest Bogiem i że istnieje jeszcze trzecia osoba Boska – Duch Święty By przyjąć istnie­nie Trójcy Przenajświętszej musimy w pełni zaufać słowom Chrystusa. W dzisiejszej Ewangelii Chry­stus mówi jasno o Duchu Świętym: „Gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. On Mnie otoczy chwałą (…) Wszystko, co ma Oj­ciec jest moje” (por. J 16,13-14). Gdzie indziej mówi: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (J 10,30).