Polecamy
Wniebowstąpienie Pańskie

Komentarz Ojców Kościoła

30/05/12 ks. Marek Starowieyski
Dzisiaj obchodzimy z należną czcią ów dzień, kiedy to Chrystus wyniósł naszą niską naturę na tron Ojca, wysoko ponad chóry anielskie, ponad najwyższe moce. A dzięki takiemu rozrządzeniu Jego Boskich czynów zostaliśmy zbudowani, zostaliśmy utwierdzeni, aby tym cudowniejsza okazała się skuteczność łaski Bożej; i, aby, mimo że zniknęło z oczu ludzkich, to, co urokiem swoim musiało nakazywać cześć, wiara nie dała się podważyć, nadzieja – zachwiać, a miłość – ostudzić. Wyznawać bowiem prawdę niewidzialną cielesnym okiem i skierowywać swe pragnienia ku temu, w co wejrzeć niepodobna – to jest siła wielkich umysłów, to dowód światła w duszach gorąco wierzących. Jakżeby mogło zrodzić się w naszych sercach to zbożne uczucie albo skąd mógłby kto zostać usprawiedliwiony z wiary, gdyby nasze zbawienie opierało się na tym, co pod wzrok zmysłów podpada? (Ga 2,16).