Polecamy
Przeciw banalizacji Jezusa
Gerhard Lohfink
KSIĄŻKA
44,90 zł 5,00 zł
Wniebowstąpienie Pańskie

Sugestie programowe

16/05/12
Oni zaś poszli i głosili Ewangelię
Fragment Listu do Efezjan jest przykładem modlitwy błagalnej poprzedzonej dziękczynieniem. Autor prosi o dar mądrości, który umożliwia głębsze i doskonalsze poznanie Boga. Bóg posiada niezwykłą moc, dzięki której wskrzesił swego Syna oraz wziął go do Siebie (wniebowstąpienie), aby zasiadł po Jego prawicy. „Wyżyny niebieskie” to jest obraz domu Bożego.
W Ewangelii Jezus ukazuje się apostołom i posyła ich na cały świat, aby głosili Ewangelię. Dwa ostatnie zdania mówią o wniebowstąpieniu i rozszerzaniu się Ewangelii po całej ziemi. „Dziś, bracia, jak usłyszeliśmy, Pan nasz Jezus Chrystus wstąpił do nieba. Niech wstąpi z Nim i nasze serce. Słuchajmy Apostoła mówiącego: «Jeśliście tedy powstali razem z Chrystusem, szukajcie tego, co jest wzniosłe, gdzie i Chrystus zasiadł na prawicy Bożej, rozumiejcie to, co w górze jest, a nie co na ziemi». Albowiem tak wstąpił, że od nas nie odszedł. My również tam z Nim jesteśmy, chociaż z ciałem naszym nie stało się jeszcze to, co nam obiecano. On już został wywyższony ponad niebiosa. Z tego powodu nie powinniśmy wątpić w pewne i anielskie zamieszkanie w niebie” (Augustyn). Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego jest okazją do rozmów w domu, na katechezie na temat nieba, czyli przyszłej chwały, jaka się nam objawi. Wszak tam mamy mieszkań wiele, o które teraz się staramy.
 
„Kościół naszym domem”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.