Polecamy
Wniebowstąpienie Pańskie

Sugestie słuchacza

22/05/12 Maria M. Lewicka
Wolna wola nie sprawdziła się nawet w raju. Szatan okazał się bystrzejszy od Adama i Ewy. Teraz też ze wszystkich sił osłabia naszą wolę, światłość oczu i zdolność wzrastania w mądrości i miłości. Co z tymi, którzy okażą się za słabi?