Polecamy
Wniebowstąpienie Pańskie
Homilia do dorosłych

Tryumf Zmartwychwstałego

29/05/12 ks. Jacek Kacprzak
Znamienne jest to, że św. Marek w opisie wniebowstąpienia Jezusa pierwszy raz w swojej ewangelii określa go Panem. Nowotestamentalne Kyrios ma wymiar paschalny i świadczy o Boskiej godności Jezusa zwycięzcy śmierci. Po wniebowstąpieniu Pan jest ze swoimi uczniami i to On a nie ich ludzkie przymioty jest gwarantem powodzenia ich misji. On sam "współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły (Mk 16,20).