Polecamy
Ekumenia żyje nadzieją. Medytacje ekumeniczne
o. prof. Wacław Hryniewicz
KSIĄŻKA
39,90 zł 1,00 zł
Zesłanie Ducha Świętego
Homilia do dorosłych

Moc, tchnienie czy jednak Osoba?

28/05/12 Sławomir Zatwardnicki
Czy rzeczywiście Biblia jest tak dyskretna co do osobowego bytu Ducha Świętego, że możemy mówić jedynie o Jego funkcjach? Autorzy Nowego Testamentu przedstawiają Ducha jako tego, który posiada cechy osobowe: myśli, mówi, przekonuje, objawia, prowadzi, a nawet można Go zasmucić (Ef 4,30)!