Polecamy
Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł
Zesłanie Ducha Świętego
Homilia do młodzieży

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi...

28/05/12 s. Urszula Kłusek SAC
Za odnową ducha, tego co w nas najgłębsze, tęsknimy, czy sobie to uświadamiamy, czy nie. Każda próba przemiany, każde dążenie do odnowy również biologicznej, jest wyrazem tego ukrytego pragnienia. Pragnienia jednak mają to do siebie, że mogą być uświadomione lub nie. Możemy też poszukiwać ich spełnienia na dobrych drogach, ale też możemy karmić je byle czym i w ten sposób doprowadzać do ich wypaczenia, stłumienia, zatrucia lub zabicia