Polecamy
Nowi ewangelizatorzy dla nowej ewangelizacji
José H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł
Zesłanie Ducha Świętego

Sugestie programowe

25/05/12
Weźmijcie Ducha Świętego
Tekst z Dziejów Apostolskich jest pełen dynamizmu i niezwykle obrazowy. Czytając go, ma się wrażenie, że to, co działo się w tych dniach w Jerozolimie, w miejscu, gdzie przebywali Apostołowie z Maryją, dzieje się również z nami, tu i teraz, że napełnia nasz dom, w którym przebywamy. Symbolika szumu, wiatru, języków jakby z ognia mówi o działaniu i obecności Ducha Świętego. Obecność „wszystkich narodów” świadczy o powszechnym znaczeniu zesłania Ducha Świętego. „Duch Święty zwie się Pocieszycielem, bo pociesza, wlewa otuchę, usuwa słabość” (Cyryl Jerozolimski).
Duch Święty jest źródłem jedności wszystkich chrześcijan. Święty Paweł podkreśla to znaczenie Ducha, gdyż zapewne były już wtedy podziały wśród wyznawców Chrystusa. Kościół dopiero się formował, więc nic dziwnego, że Apostoł podkreśla Jego rolę w jedności. Jezus dając swe tchnienie (moc), sprawia, że apostołowie stają się silni mocą Ducha Świętego. Nie wysyła ich bowiem do sprawiedliwych, ale do grzeszników, by ich zgromadzić w jedną społeczność Bożą.
Od tego momentu, czyli od zstąpienia na chrześcijan w dniu Pięćdziesiątnicy, rolę kierowania Kościołem „przejmuje” niejako Duch Święty, który działa aż po dziś dzień. Jest On rzecznikiem nowego życia, to On dał początek działalności misyjnej apostołów i ich współpracowników.
 
„Kościół naszym domem”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.