Polecamy
Mesco dux Polonie baptizatur
Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Poznańskim
KSIĄŻKA
30,00 zł 25,50 zł
Apostolstwo modlitwy

Eucharystia - Pascha Jezusa i nasza

28/06/12 ks. Paweł Szpyrka SJ
Katecheza Jezusa o ziarnie, o umieraniu i o rodzeniu ma wymiar paschalny. Przygotowuje na doświadczenie paschy. Pascha oznacza przejście, ze śmierci do życia. Jezus odważnie przechodzi tę drogę. Równocześnie Pascha Jezusa jest zaproszeniem dla nas, aby dokonała się także nasza pascha.