Polecamy
Jak ewangelizować ochrzczonych Best
seller
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 18,70 zł
Apostolstwo modlitwy

Eucharystia - Pascha Jezusa i nasza

28/06/12 ks. Paweł Szpyrka SJ
Katecheza Jezusa o ziarnie, o umieraniu i o rodzeniu ma wymiar paschalny. Przygotowuje na doświadczenie paschy. Pascha oznacza przejście, ze śmierci do życia. Jezus odważnie przechodzi tę drogę. Równocześnie Pascha Jezusa jest zaproszeniem dla nas, aby dokonała się także nasza pascha.