Polecamy
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł
Apostolstwo modlitwy

Gwiazda nowej ewangelizacji

28/05/12 ks. Paweł Szpyrka SJ
W październiku zbierze się w Rzymie XIII Zgromadzenie Zwyczajne Synodu Biskupów. Tematem spotkania będzie: Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej. Nowa ewangelizacja skierowana jest do osób, które straciły zainteresowanie praktykowaniem wiary chrześcijańskiej. Nowa ewangelizacja to również odpowiedź jaką daje wspólnota Kościoła na globalne zmiany zachodzące w całej ludzkości nacechowane klimatem sekularyzmu i agnostycyzmu. Jest wezwaniem o zaangażowanie skierowanym do całej wspólnoty.