Polecamy
Różaniec z Prymasem Tysiąclecia kard. Stefanem Wyszyńskim
ks. Jan Glapiak
KSIĄŻKA
5,00 zł 4,25 zł
Apostolstwo modlitwy

Gwiazda nowej ewangelizacji

28/05/12 ks. Paweł Szpyrka SJ
W październiku zbierze się w Rzymie XIII Zgromadzenie Zwyczajne Synodu Biskupów. Tematem spotkania będzie: Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej. Nowa ewangelizacja skierowana jest do osób, które straciły zainteresowanie praktykowaniem wiary chrześcijańskiej. Nowa ewangelizacja to również odpowiedź jaką daje wspólnota Kościoła na globalne zmiany zachodzące w całej ludzkości nacechowane klimatem sekularyzmu i agnostycyzmu. Jest wezwaniem o zaangażowanie skierowanym do całej wspólnoty.