Polecamy
Homilie okolicznościowe

Boża miłość - ludzkie uczucie (15 VI)

16/06/12 Sławomir Zatwardnicki
Nie znajdzie czytelnik w Starym Testamencie zapowiedzi kultu Serca Jezusa, natomiast jego uwagę zwrócić mogą obrazy, którymi Bóg się posłużył, aby we wzruszający sposób przekonywać do swojej miłości. A ponieważ Jego miłość w sposób ostateczny wypełniła się we wcieleniu Syna Bożego uosobieniu tej miłości możemy więc uznać je również za zapowiedź kultu Najświętszego Serca Jezusa.