Homilie okolicznościowe

Dziękujemy Panu Jezusowi za kończący się rok szkolny

23/06/12 bp Antoni Długosz
W polskiej mowie spotykamy się z różnymi określeniami słowa rok (napis). Jest: rok kalendarzowy, astronomiczny, kościelny, przestępny i rok szkolny. Różnią się one ilością dni, świąt, uroczystości. Nas najbardziej interesuje rok szkolny (napis), który trwa około dziesięciu miesięcy. Posiada on dni robocze i wolne od zajęć w szkole, okres ferii świątecznych i zimowych, dni związane z uroczystościami państwowymi i szkolnymi.