Polecamy
Homilie okolicznościowe

Kościół Chrystusa - mój Kościół (29 VI)

30/06/12 ks. Maciej Kubiak
Dzisiaj przeżywmy uroczystość Książąt Kościół, jak tradycja nazwała św. apostołów Piotra i Pawła. Obaj mówią nam bardzo wiele o Chrystusie i Kościele, któremu oddali wszystko, ze śmiercią męczeńską włącznie. Na Piotrze Pan Jezus zbudował swój Kościoła, natomiast Szaweł nawrócony łaską szczególną, wlaną jako Paweł w tylu krajach głosił Ewangelię, że został nazwany Apostołem narodów. Jako obywatel Rzymu został za wiarę ścięty mieczem. Pytamy się jak oni kochali Kościół? Czym Kościół był dla nich?