Polecamy
Homilie okolicznościowe

Żyć i być Kościołem na wzór Matki Kościoła

29/05/12 ks. Kazimierz Siemieński
Jeżeli nie chcemy dopuścić, aby nasza wiara wyschła jak kropla rosy w słońcu, jeżeli nie chcemy ulec pokusom konsumpcjonizmu i nie chcemy, aby na­sza miłość utonęła w pornografii, potrzebujemy Bożej pomocy. Pomoc ta przy­chodzi do nas jakże często przez wstawiennictwo Matki Bożej, którą dziś zwiemy Matką Kościoła, czyli matką każdego z nas.