Polecamy
Pierwszy piątek

Skuteczna pomoc

02/06/12 Danuta Szelejewska
Uczestnictwo w dzisiejszej Mszy Świętej jest wyrazem miłości Boga i bliźniego. Spotykając się z Chrystusem Eucharystycznym, jednoczymy się równocześnie z tymi, którzy tak jak my, gromadzą się wokół Pana. Okazując jedni drugim zrozumienie, wyciągając pomocną dłoń w stronę potrzebujących, a także wypełniając systematycznie powierzone nam obowiązki, szerzymy wokół siebie prawdę, dobro i piękno.