Polecamy
Spotkanie Wspólnoty Różańcowej

"Stara wiara" musi wrócić

29/05/12 ks. Kazimierz Siemieński
Każdy z nas słyszy od czasu do czasu ciekawe pytanie: dlaczego dzisiejsi ludzie nie są już tak szczęśliwi i weseli jak to było niegdyś. Wszędzie wi­dzi się jakby przebite serca i zmiażdżone dusze… Ludzie nie mogą znieść wy­mogów życia. Niestety, wiara naszych ojców, która im osładzała przykre chwi­le i pomagała znosić rozmaite ciosy, gdzieś jakby powoli zamierała.