Polecamy
Praktyczny przewodnik po przepisach prawa kościelnego
Ks. Jan Glapiak
KSIĄŻKA
16,90 zł 14,90 zł
2 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dzieci

Dziecko Boże słucha Pana Jezusa

08/03/12 ks. Paweł Wygralak
Bardzo uważnie wsłuchaliście się w przeczytany przed chwilą fragment ewangelii wg św. Marka. Opowiada on o niezwykłym wydarzeniu z życia Pana Jezusa i trzech apostołów. Może ktoś z was przypomni, co uczynił Pan Jezus na górze, na którą zabrał Piotra, Jakuba i Jana? (okazja do rozmowy z dziećmi). A dlaczego Pan Jezus przemienił się wobec swoich uczniów? (okazja do rozmowy z dziećmi). Z pewnością chciał pokazać im, że jest prawdziwym Bogiem. To wydarzenie miało umocnić wiarę Apostołó;w, aby nie zwątpili widząc, co stanie się z Panem Jezusem w Jerozolimie, gdzie będzie ukrzyżowany. Wsłuchując się w dzisiejszą Ewangelię zwrócimy uwagę na jeszcze jeden fragment. Aby potwierdzić to, co widzieli Apostołowie, z nieba odezwał się głos. Wierzymy, że był to głos samego Boga Ojca. Do Apostołów powiedział: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. To jest bardzo ważne zdanie. Potwierdza to, co widzieli Piotr, Jakub i Jan Jezus jest Synem Bożym, jest Bogiem, jest obiecanym Mesjaszem, który przyszedł od Ojca, aby zbawić wszystkich ludzi i otworzyć im drogę do nieba. Ale słowa Boga Ojca wskazują też bardzo wyraźnie, co powinni robić uczniowie Pana Jezusa, aby umocnić swoją wiarę i dokonywać właściwych wyborów w swoim życiu trzeba słuchać Pana Jezusa.