Polecamy
Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł
2 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dorosłych

Jak spotkać i rozpoznać Jezusa

07/03/12 ks. Mariusz Pohl
Dziś miejscem objawienia i obecności Boga jest Kościół. Ma on strukturę bosko-ludzką, widzialno-niewidzialną, materialno-duchową. Sakramenty, słowo Boże, wspólnota to widzialne znaki ukrytego działania Boga. Trzeba nauczyć się dostrzegać w tych ludzkich i widzialnych elementach obecność Niewidzialnego. Jeśli skupimy się tylko na materialnym aspekcie znakó;w, nie zrozumiemy ich przesłania i nie potrafimy odkryć w nich Boga. Wtedy Kościół będzie zaledwie organizacją, sakramenty obrzędami, a Biblia książką o tematyce historyczno-filozoficznej lub zabytkiem starożytnego piśmiennictwa. Jeśli jednak potraktujemy te rzeczywistości z wiarą, włożymy jakiś wysiłek, by dojść ich istoty, wtedy Bóg pozwoli nam się spotkać.