Polecamy
2 niedziela Wielkiego Postu

Sugestie programowe

24/02/12
Z obłoku odezwał się głos
Bóg nie oszczędził własnego Syna. Owo synostwo zostało objawione apostołom podczas przemienienia na górze Tabor. „Pan, który jest bez miary, według miary karmi każdego, widzenie siebie dostosował do naszych oczu, a swój głos do naszego słyszenia, swoje błogosławieństwo stosownie do naszego głodu, a swoją mowę do naszego języka” (Efrem Syryjczyk).
Przemienienie Jezusa dokonuje się w obecności apostołów – Piotra, Jakuba i Jana oraz proroków – Mojżesza i Eliasza. Postać Jezusa ujawnia się w nadprzyrodzonym świetle. To epifania – objawienie się boskości Jezusa. „Te rzeczy powinieneś rozumieć na sposób duchowy, jednocześnie zwracając uwagę na to, że «przemienił się wobec nich» […]. Jeśli chcesz ujrzeć przemienienie Jezusa wobec tych, którzy weszli na wysoką górę osobno razem z Nim, zobacz, jak Jezus jest rozumiany w Ewangeliach” (Orygenes).
Przemienienie nasze dokonuje się także na górze wysokiej, gdzie jesteśmy razem z Chrystusem. Tą górą jest kościół parafialny, wspólnoty, dekanat, diecezja. Im głębiej wierzący
w Chrystusa wejdą w tajemnicę communio, tym bardziej się przemienią. Trzeba wpatrywać się w przemienionego Pana, aby dostrzec także własne przemienienie. Trzeba też w tym świetle patrzyć na bliźniego – szczególnie zaś ubogiego.
 
„Kościół naszym domem”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.