Polecamy
2 niedziela wielkanocna
Homilia do dorosłych

"Jak nowo narodzeni"

16/04/12 ks. Artur Filipiak
Dzisiejsza niedziela druga wielkanocna ma kilka nazw. Błogosławiony Jan Paweł II ustanowił ją świętem miłosierdzia Bożego Przez stulecia zwana też była niedzielą Quasimodogeniti, co się tłumaczy: jak nowo narodzeni. Nazwa ta nawiązuje do chrztu świętego, który jest narodzeniem się człowieka do nowego życia w Bogu. Sakrament chrztu w pierwotnym Kościele zwykle był udzielany w noc Wigilii Paschalnej. Później nowo ochrzczeni przez całą oktawę aż do drugiej niedzieli wielkanocnej przychodzili na liturgię ubrani w białe szaty, które symbolizowały nowość i czystość życia, które otrzymali. Stąd jeszcze jedna nazwa dzisiejszego dnia: biała niedziela.