Polecamy
Niepłodność. Duchowy i praktyczny poradnik dla małżeństw
Angelique Ruhi-López, Carmen Santamaría
KSIĄŻKA
29,90 zł 10,00 zł
2 niedziela wielkanocna

Sugestie programowe

12/04/12
Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli
W pierwszej wspólnocie chrześcijan panował ewangeliczny duch radości. Wzajemna miłość jerozolimskich wiernych miała swe źródło w zmartwychwstałym Chrystusie. Każdy dom, w którym żyli chrześcijanie, stawał się jednocześnie świątynią Pana, a wzajemna miłość stanowiła podstawę ich życia chrześcijańskiego. Ponieważ sam Stwórca i dawca życia umiłował świat, to konsekwencją Jego naśladowania jest taka sama miłość do Niego, jak i do wszystkich ludzi. Tak więc wiara i miłość są gwarantem zwycięstwa nad złem.
Spotkanie zmartwychwstałego Pana z apostołami pełne jest miłości i pokoju. Widząc Jego rany odniesione na krzyżu, przezwyciężają swój ludzki lęk, gdyż widzą prawdziwego Chrystusa, a nie zjawę. To samo dzieje się z Tomaszem. Konieczne było przejście niewymierną w sposób ziemski drogą, aby teraz wpatrywać się
w Jezusa objawiającego się w chwale zmartwychwstania.
Jest niezmiernie ważne, aby umieć wciąż na nowo przeżywać dzień zmartwychwstania Pańskiego – tak jak przeżywali go uczniowie, którzy spotkali żywego Pana.
 
„Kościół naszym domem”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.