Polecamy
2 niedziela wielkanocna
Homilia do dorosłych

Wydanie życia drugie poprawione

16/04/12 ks. Tomasz Szałanda
Nasz świat nie jest idealny, ale właśnie w taki wkracza miłujący Bóg i przez miłość Ojca, zmatwychwstanie Syna i tchnienie Ducha naprawia świat. W jaki sposób? Jak ukoronowując dzieło stworzenia, powołał do istnienia człowieka, w którego nozdrza tchnął tchnienie życia, tak i dzisiaj przez Jego tchnienie ożywia Kościół - wspólnotę jaką jesteśmy, czyniąc z niego bezpieczny i radosny dom, w którym nie może być niedostatku, skąpstwa i przepychu. Przez realizację Ezechielowego proroctwa ożywiania zmurszałych kości, która swoją pełnię znajduje w uwielbionym ciele Zmartwychwstałego i wierze w Niego.