Polecamy
Mesco dux Polonie baptizatur
Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Poznańskim
KSIĄŻKA
30,00 zł 25,50 zł
3 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dorosłych

Dom czy targ?

19/03/12 ks. Robert Klemens COr
Widać to po dzieciach wchodzących do świątyni w czasie rekolekcji szkolnych. Jeśli im ktoś nie przypomni, że zmienili miejsce, to będą się zachowywać jak w szkole i to na przerwie. Przyczyny mogą być różne: od roztargnienia, poprzez bezmyślność aż do celowego lekceważenia.Można przypuszczać, że handel odbywający się w świątyni jerozolimskiej nie był celowym lekceważeniem świętości miejsca. Raczej stanowił przejaw pragmatyzmu posuniętego do przewartościowania hierarchii tego co najważniejsze. Ofiara staje się ważniejsza od Tego komu jest ona składana, obrzęd zwycięża nad duchem a codzienność nad świętem.Przykre jest to, że ten zewnętrzny świat wnikający do świątyni nie chce zaczerpnąć z sacrum ale pragnie to sacrum zniszczyć. Dlatego reakcja Jezusa obserwującego kupczących w świątyni jest tak radykalna.