Polecamy
Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł
3 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dorosłych

Gość, który nie umie się zachować

20/03/12 Sławomir Zatwardnicki
Kościół w programie duszpasterskim zachęca nas, żebyśmy zadbali „o nasze świątynie – te zewnętrzne, budowle z drewna i z kamienia, i te wewnętrzne – świątynie naszych serc”. To cenna wskazówka, by dzisiejsze czytanie o oczyszczeniu świątyni odnieść do swojego wnętrza.