Polecamy
3 niedziela Wielkiego Postu

Komentarz Ojców Kościoła

19/03/12 ks. Marek Starowieyski
Mądrość i głupstwo Krzyża „Tak więc, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan”. Żydzi żądali znaków od Pana – pouczają nas o tym Ewangeliści (np. Mt 12,38). Zapewne też od Apostołów żądali, aby im pokazali znaki: o tym wszak mówi tu Apostoł. Grecy zaś kpili z braku wykształcenia, jak to na przykład mówili w Atenach: „Cóż chce powiedzieć ten nowinkarz?” (Dz 17,18) Lecz my – powiada [Apostoł] – lekceważymy ich głupotę i głosimy mękę Pana, chociaż dobrze wiemy, że jedni i drudzy się nam sprzeciwiają, A jaki pożytek płynie z głoszenia nauki?