Polecamy
Ekumenia żyje nadzieją. Medytacje ekumeniczne
o. prof. Wacław Hryniewicz
KSIĄŻKA
39,90 zł 1,00 zł
3 niedziela Wielkiego Postu

Sugestie programowe

07/03/12
Nie róbcie z domu Ojca mego targowiska
Naród wybrany słusznie chlubił się przykazaniami Bożymi. Izraelici uważali je za drogę do zbawienia. O świątynię jerozolimską mieli dbać arcykapłani, Sanhedryn i straż świątynna. Zaniedbali jednak swoje zadania. Zbyt wiele niestosownych rzeczy działo się
w świętym miejscu – stało się targowiskiem. Chrystus postanawia oczyścić świątynię jerozolimską. Pan przepędził sprzedających, którzy handlowali ofiarami przeznaczonymi dla Niego? (Beda).
Reakcja Żydów była gwałtowna, mimo iż mieli świadomość, że atmosfera w świątyni była daleka od ideału religijnego. Żądają od Chrystusa znaku, którym wytłumaczyłby swoje zachowanie.
To, co się wydarzyło w świątyni – zachowanie się Jezusa, Jego słowa, reakcja przywódców i innych Żydów – stanowi wielki obraz symboliczny dotyczący Jego ciała po zmartwychwstaniu: stanie się ono nową świątynią.
Chrystus dba o Kościół, który jest naszym domem. Jezus nie dał znaku niewierzącym i wątpiącym w Jego osobę, a daje znak nam w Kościele, który potem ustanowił, choć nasze zachowanie
w domu Bożym, uczestnictwo w misterium Eucharystii nie zawsze bywa bliskie ideałowi…
A więc zadbajmy o nasze świątynie – te zewnętrzne, budowle
z drewna i z kamienia, i te wewnętrzne – świątynie naszych serc. To należy do istoty wspólnoty Kościoła.
 
„Kościół naszym domem”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.