Polecamy
Mesco dux Polonie baptizatur
Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Poznańskim
KSIĄŻKA
30,00 zł 25,50 zł
3 niedziela Wielkiego Postu

Sugestie słuchacza

14/03/12 Anna Lipczyńska
Dzisiejsza Ewangelia bardzo mocno wpisuje się w temat „Kościół naszym domem”. Proponuję rozważyć dwa zdania. „Nie róbcie z domu Ojca mego targowiska” – Warto przyjrzeć się współczesnym sposobom sprzedawania w Kościele wołów, baranków i gołębi oraz dokonywania operacji bankowych przez kupców i rozmaitych ludzi interesu. Z jednej strony próby wykorzystywania Kościoła do własnych interesów (przez polityków i celebrytów, ale czy tylko przez nich?), z drugiej – oczernianie, manipulowanie informacją, obrażanie ludzi Kościoła.