Polecamy
Ekumenia żyje nadzieją. Medytacje ekumeniczne
o. prof. Wacław Hryniewicz
KSIĄŻKA
39,90 zł 1,00 zł
3 niedziela wielkanocna

Komentarz Ojców Kościoła

23/04/12 ks. Marek Starowieyski
„Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg naszych Ojców”. Apostoł często przywołuje wspomnienie dawnych patriarchów, aby oddalić jakiekolwiek podejrzenie głoszenia jakiejś nowej wiary. I tak jak w pierwszej mowie cytował Dawida, tak w tej wspomina Abrahama i jego potomków. „Wsławił Syna swego Jezusa”.