Polecamy
Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego... Kazania katechizmowe cz. I
ks. Piotr Ostański
KSIĄŻKA
20,00 zł 17,00 zł
4 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dorosłych

Bądź dumny z krzyża

28/03/12 ks. Radosław Rychlik
Dziś w Ewangelii Jezus zapowiada swój krzyż. Ten krzyż będzie źródłem zbawienia. Ten krzyż będzie ołtarzem, na którym zostanie złożona krwawa ofiara za grzechy całego świata. W końcu ten krzyż będzie ratunkiem dla wszystkich ludzi, jak miedziany wąż był ratunkiem dla Izraelitów.