Polecamy
4 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dorosłych

Miłość daje życie

28/03/12 ks. Adam Kalbarczyk
Wierzyć znaczy przyjąć sercem to, że się jest kochanym. Dzisiejsza Ewangelia wyraża to tak: Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swojego Syna na świat, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Te słowa mówią nam, że Bóg kocha ten świat i każdego człowieka. Kocha nas tak bardzo, że oddaje nam wszystko, nawet swojego jedynego Syna. W Jego Synu tej bezgranicznej miłości doświadczamy. Wystarczy na Niego spojrzeć. On żyjąc jako człowiek na tym świecie, całkowicie zawierzył się tej właśnie miłości, z miłości do nas przyjął na siebie nawet śmierć. Na krzyżu został wywyższony, aby każdy, kto na Niego spojrzy, był zbawiony. Krzyż stał się przez to znakiem Jego miłości. Stał się znakiem Jego cał- kowitego zawierzenia się Ojcu w miłości.