Polecamy
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł
4 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dzieci

Recepta na szczęście

28/03/12 Danuta Szelejewska
Konieczność trwania w bliskości Pana Jezusa jest dla chrześcijanina sprawą jasną i oczywistą. Od chwili chrztu mamy świadomość Jego obecności i to właśnie od nas samych zależy, jak wypełnimy nasze powołanie. Możemy być pewni zwycięstwa, bowiem „jesteśmy Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili”. Święty Paweł podał nam gotową receptę na szczęście. Wystarczy się postarać, by to, co czynimy na co dzień, było wyrazem umiłowania Boga i bliźniego.