Polecamy
Różaniec z Prymasem Tysiąclecia kard. Stefanem Wyszyńskim
ks. Jan Glapiak
KSIĄŻKA
5,00 zł 4,25 zł
4 niedziela Wielkiego Postu

Sugestie programowe

28/03/12
Potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego
Święty Paweł poucza o Bogu bogatym w miłosierdzie, który przez wielką miłość przywraca nas do życia. Miłość Boga względem ludzi dokonuje się dzięki zbawczemu działaniu Chrystusa. Z mowy Jezusa do Nikodema dowiadujemy się, iż wąż miedziany, który został wywyższony na pustyni przez Mojżesza, jest „typem i symboliczną zapowiedzią wywyższenia Syna Człowieczego na krzyżu”.
Ewangelista tłumaczy, dlaczego ludzie odrzucają zbawienie, które Bóg przygotował im w osobie Jezusa Chrystusa: „bo złe były ich uczynki”.
W europejskiej kulturze znak krzyża ma swoją wartość religijną, historyczną i kulturową. Jednak coraz częściej „wywyższa się” inne symbole kosztem znaku chrześcijan. Są również skrajne przypadki usuwania krzyża w imię tak zwanej tolerancji. Potrzeba spojrzenia na krzyż w perspektywie wiary, a nie samej tylko kultury. „Nie wstydźmy się wyznać Ukrzyżowanego! Ufnie czyńmy znak krzyża palcami na czole i na wszystkim: na chlebie, który spożywamy, na kielichu, który pijemy, przy wejściu i przy wyjściu, przed snem, kładąc się na spoczynek, przy wstawaniu, chodzeniu i spoczynku. Jest on wielką obroną. Nie muszą za niego płacić ubodzy, trudzić się słabi. Od Boga jest nam dany jako łaska. Krzyż jest znakiem wierzących, postrachem szatanów” (Cyryl Jerozolimski).
 
„Kościół naszym domem”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.